Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 11:49
kontakt
OEX

Komunikaty

10/03/23 15:08 OEX: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OEX S.A. wraz z projektami uchwał.
15/02/23 17:43 OEX: Informacja o otrzymaniu postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wszczęciu postępowania podatkowego wobec OEX CURSOR S.A., spółki zależnej Emitenta
31/01/23 17:10 OEX: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
09/01/23 20:25 OEX: Informacja o otrzymaniu postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o wszczęciu postępowania podatkowego wobec Fulfilio Sp z o.o., spółki zależnej Emitenta.
08/11/22 21:15 OEX: OEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/09/22 17:53  brak uprawnień Kwota potencjalnego zobowiązania podatkowego spółek zależnych OEX wynosi ok. 5,5 mln zł
17:42 OEX: Informacja o otrzymaniu protokołów kontroli podatkowych przeprowadzonych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w spółkach zależnych Emitenta - OEX E-Business Sp z o.o. oraz OEX Cursor S.A.
13/09/22 22:25 OEX: OEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/22 15:28 OEX: Informacja o otrzymaniu decyzji Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o zabezpieczeniu na majątku OEX E-Business Sp z o.o. oraz OEX Cursor S.A., spółek zależnych Emitenta
23/08/22 21:16 OEX: Umowy związane z finansowaniem Grupy OEX
16/08/22 14:26 OEX: Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.
07/06/22 14:45  brak uprawnień OEX otrzyma 36,7 mln zł dodatkowego wynagrodzenia z tytułu sprzedaży spółki Divante
14:29 OEX: Ustalenie wysokości wynagrodzenia dodatkowego (earn-out) wynikającego z umowy sprzedaży akcji Divante S.A.
19/05/22 12:55 OEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2022 r.
18/05/22 18:14 OEX: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OEX S.A. w dniu 18 maja 2022 r.