Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 16:23
kontakt
NOVINA

Komunikaty

26/05/23 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki NOVINA S.A.
12:22 NOVINA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.06.2023 roku
12:17  brak uprawnień NOVINA SA (11/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.06.2023 roku
00:03  brak uprawnień NOVINA SA (10/2023) Raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022.
22/05/23 22:48  brak uprawnień NOVINA SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
19/05/23 17:06 NOVINA S.A.: Zbycie pakietu wierzytelności
16/05/23 11:52 NOVINA S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E na rynku NewConnect
15/05/23 23:14 NOVINA S.A.: Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu do ASO akcji serii E Emitenta
07/04/23 11:40  brak uprawnień NOVINA SA (7/2023) Korekta nr 4 do raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku
22/03/23 20:18  brak uprawnień NOVINA SA (6/2023) Korekta do raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku
07/03/23 08:58  brak uprawnień NOVINA SA (5/2023) Korekta nr 2 do raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku
05/03/23 15:37 NOVINA S.A.: Zbycie wierzytelności przez Emiteta
22/02/23 18:55  brak uprawnień NOVINA SA (4/2023) Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku
14/02/23 12:32  brak uprawnień NOVINA SA (3/2023) Raport kwartalny za IV kw. 2022 r.
18/01/23 17:55 NOVINA S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E na rynek NewConnect