Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 10:28
kontakt
NOTORIA

Komunikaty

16/01/23 16:17  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (2/2023) Wniosek o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
12:06 NOTORIA SERWIS S.A.: Nabycie akcji przez Akcjonariusza
11:12  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (1/2023) rmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
20/12/22 13:32 NOTORIA SERWIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy na dostarczanie danych
13/12/22 15:10 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
15:03 NOTORIA SERWIS S.A.: Nabycie akcji przez Akcjonariusza
02/12/22 15:57 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
01/12/22 16:27 NOTORIA SERWIS S.A.: Sprzedaż akcji spółki do podmiotu zależnego od Artura Sieranta
15:39 NOTORIA SERWIS S.A.: Nabycie akcji przzez podmiot zależny od Artura Sieranta
14/11/22 17:35  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
22/08/22 16:14 NOTORIA SERWIS S.A.: Zestawienie transakcji na akcjach
11/08/22 14:00  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
29/06/22 16:28 NOTORIA SERWIS S.A.: Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku
16:20  brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (12/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, życiorys nowego członka Rady Nadzorczej
16:09  brak uprawnień Notoria Serwis wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję