Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 13:43
kontakt
NOTORIA

Komunikaty

15/11/21 16:16 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (17/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
10/11/21 14:34 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (16/2021) Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022
08/11/21 18:50 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (15/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
09/08/21 17:45 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (14/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
01/07/21 20:22 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (13/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy członków Rady Nadzorczej
16:47 brak uprawnień Notoria Serwis wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
16:39 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (12/2021) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020
16:29 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (11/2021) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - podjęte uchwały
16:05 NOTORIA SERWIS S.A.: Wykaz osób posiadających, co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 19 czerwca 2021 roku
02/06/21 14:16 NOTORIA SERWIS S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021
14:01 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (10/2021) Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021
28/05/21 13:40 NOTORIA SERWIS S.A.: Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
13:29 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (9/2021) Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza
25/05/21 13:53 NOTORIA SERWIS S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021
13:42 brak uprawnień NOTORIA SERWIS SA (8/2021) Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 30.06.2021