Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 23:16
kontakt
NOOBZ

Komunikaty

15/04/24 23:28  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (7/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect 2024
12/04/24 10:34 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2024 roku.
05/04/24 18:03  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (6/2024) Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej
17:48  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (5/2024) uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 kwietnia 2024 roku
08/03/24  brak uprawnień Noobz from Poland chce przyjąć program motywacyjny na lata 2024-26
08/03/24 17:31  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (4/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noobz from Poland S.A. na dzień 5 kwietnia 2024 r.
17:29 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noobz from Poland S.A. na dzień 5 kwietnia 2024 r.
21/02/24 17:17 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Korekta raportu bieżącego ws. zwiększenia stanu posiadania akcji w spółce zależnej
17:10  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (3/2024) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku
14/02/24 17:48  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał roku obrachunkowego 2023 Noobz from Poland Spółka Akcyjna
13/02/24 18:42 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zwiększenie stanu posiadania akcji w spółce zależnej
12/02/24 23:57 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
24/01/24 11:24  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024 Noobz from Poland Spółka Akcyjna
05/01/24 20:51 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Podpisanie porozumienia inwestycyjnego oraz objęcie akcji przez inwestora zewnętrznego w spółce zależnej Play of Battle S.A.
06/12/23 17:56 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie wniesienia aportu do spółki Play of Battle S.A.