Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.21, godz. 06:08
kontakt
NOOBZ

Komunikaty

14/01/22 18:29  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
13/01/22 23:20 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego Rookiez from Warsaw S.A. - spółki zależnej od Emitenta
30/12/21 23:27 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zakończenie prac nad demem technicznym gry Total Tank Simulator 2
23/12/21 17:22  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (13/2021) Treść uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 23 grudnia 2021 roku, które odbyło się po ogłoszonej przerwie w obradach Walnego Z
17:19 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2021 roku po ogłoszonej przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2021 r.
20/12/21 23:41 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Otrzymanie płatności w związku z umowami wydawniczymi, zawartymi ze spółką 505 Games S. p. A.
16:04  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (12/2021) Treść uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 grudnia 2021 roku oraz ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
NOOBZ FROM POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2021 roku przed ogłoszeniem przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
15:56 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania
16/12/21 13:46  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (11/2021) Korekta raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
12:21 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania
11:56 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
15/12/21 18:45  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (10/2021) Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
18:39  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (9/2021) Objęcie akcji serii F Emitenta w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B
07/12/21 23:06 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Otrzymanie płatności w związku z umowami wydawniczymi, zawartymi ze spółką 505 Games S. p. A.