Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.20, godz. 08:18
kontakt
NOOBZ

Komunikaty

04/10/21 15:04 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Otrzymanie płatności w związku z umowami wydawniczymi, zawartymi ze spółką 505 Games S. p. A.
23/09/21 23:37 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Przekształcenie spółki zależnej Rookiez from Warsaw w spółkę akcyjną
14/09/21 23:45 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie spółki stowarzyszonej - Play of Battle S.A.
27/08/21 18:07 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Otrzymanie płatności w związku z umową wydawniczą, zawartą ze spółką 505 Games S. p. A.
13/08/21 13:09  brak uprawnień NOOBZ FROM POLAND SA (6/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
10/08/21 21:47  brak uprawnień Noobz from Poland S.A. (5/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
21:45  brak uprawnień Noobz from Poland S.A. (4/2021) Zmiana adresu siedziby Emitenta
28/07/21 17:16 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Rozpoczęcie prac koncepcyjnych związanych z przygotowaniem gry Total Tank Simulator 2
14/07/21 23:48 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania
17:49 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
17:05 NOOBZ FROM POLAND S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze