Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 07:19
kontakt
NOCTILUCA

Komunikaty

03/07/24 14:01 NOCTILUCA S.A.: Rozszerzenie i wydłużenie umowy MTA zawartej z globalnym producentem wyświetlaczy OLED
01/07/24 14:02 NOCTILUCA S.A.: Złożenie kolejnego zgłoszenia patentowego w przedmiocie emiterów do zastosowania w diodach OLED
24/05/24 08:20  brak uprawnień NOCTILUCA SA (15/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noctiluca S.A.
08:19 NOCTILUCA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noctiluca S.A. w dniu 23 maja 2024 r.
14/05/24 17:10  brak uprawnień NOCTILUCA SA (14/2024) Raport kwartalny I kwartał 2024 r.
26/04/24 15:17  brak uprawnień NOCTILUCA SA (13/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.
15:11 NOCTILUCA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noctiluca S.A.
24/04/24 10:03  brak uprawnień NOCTILUCA SA (12/2024) Przesunięcie o jeden dzień terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku
15/04/24 21:33  brak uprawnień NOCTILUCA SA (11/2024) Informacja w sprawie złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
19:03  brak uprawnień NOCTILUCA SA (10/2024) Zakres stosowania zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect?
10/04/24 09:46 NOCTILUCA S.A.: Uzyskanie przez Emitenta patentu na autorskie emitery Spółki
09/04/24 10:11  brak uprawnień NOCTILUCA SA (9/2024) Rejestracja zmian Statutu Spółki
26/03/24 14:39 NOCTILUCA S.A.: Złożenie kolejnego zgłoszenia patentowego w przedmiocie emiterów wykazujących właściwości termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF)
29/02/24 14:05 NOCTILUCA S.A.: Podpisanie umowy finansowania rozwoju Noctiluca S.A.
14:01 NOCTILUCA S.A.: Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z Synthex Technologies sp. z o.o.