Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 16:01
kontakt
NEWAG

Komunikaty

22/05/24 16:26  brak uprawnień Newag wygrał przetarg na dostarczenie 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity za 3,36 mld zł
20/05/24 18:10  brak uprawnień Newag chce wypłacić 0,50 zł dywidendy na akcję
17:33 NEWAG S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
17/05/24 17:26 NEWAG S.A.: NEWAG S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:02 NEWAG S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2023
11:44  brak uprawnień Zarząd Newagu rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za '23
11:39 NEWAG S.A.: Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2023
19/04/24 18:06 NEWAG S.A.: NEWAG S.A.
17:46 NEWAG S.A.: NEWAG S.A.
16/04/24 17:53  brak uprawnień Newag szacuje, że miał w 2023 roku 186,1 mln zł zysku EBITDA
17:22 NEWAG S.A.: Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2023
13:37  brak uprawnień Newag dostarczy 9 dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych za ok. 252,9 mln zł netto
13:23 NEWAG S.A.: Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
10/04/24 14:32  brak uprawnień Newag dostarczy 4 dodatkowe elektryczne zespoły trakcyjne za ok. 156,8 mln zł netto
14:16 NEWAG S.A.: Skorzystanie przez Zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych elektrycznych zespołów trakcyjnych