Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 22:32
kontakt
NEURONE

Komunikaty

21/03/23 15:58 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (11/2023) Raport roczny za rok 2022
17/03/23 22:57 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (10/2023) Otrzymanie przez Emitenta wezwania do zapłaty
13:34 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (9/2023) Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
13:22 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (8/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej
09/03/23 12:15 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (7/2023) Rezygnacja osoby zarządzającej oraz rezygnacja osoby nadzorującej
07/03/23 22:19 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (6/2023) Rezygnacja osoby zarządzającej
06/03/23 22:11 Neurone Studio S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H
21:44 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (5/2023) Powołanie prokurenta
08/02/23 19:50 Neurone Studio S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:39 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (4/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.02.2023 r.
19:30 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (3/2023) Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
23/01/23 12:00 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (2/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10/01/23 12:10 brak uprawnień NEURONE STUDIO SA (1/2023) Zmiana daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07.02.2023 roku
12:03 Neurone Studio S.A.: Zmiana daty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07.02.2023 roku
23/12/22 21:04 Neurone Studio S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.01.2023 roku