Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 04:47
kontakt
NESTMEDIC

Komunikaty

10/03/23 15:41 NESTMEDIC S.A.: Rejestracja produktu Emitenta w Ministerstwie Zdrowia i Technologii Medycznych, Wydział Informacji i Badań , Dział Wyrobów Medycznych w Izraelu.
14/02/23 14:06  brak uprawnień NESTMEDIC SA (6/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny na IV kwartał 2022 Nestmedic Spółka Akcyjna
10/02/23 11:51  brak uprawnień NESTMEDIC SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za IV kwartał 2022 r.
09/02/23 20:06  brak uprawnień NESTMEDIC SA (4/2023) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Nestmedic S.A.
20:01  brak uprawnień NESTMEDIC SA (3/2023) Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Nestmedic S.A.
23/01/23 14:32 NESTMEDIC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
14:24  brak uprawnień NESTMEDIC SA (2/2023) Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 23 stycznia 2023 roku
13:00  brak uprawnień NESTMEDIC SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
22/12/22 17:17 NESTMEDIC S.A.: Zwołanie NWZA na dzień 23 stycznia 2023 roku
17:06  brak uprawnień NESTMEDIC SA (23/2022) Zwołanie NWZA na dzień 23 stycznia 2023 roku
11:23 NESTMEDIC S.A.: Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit Pro
14/12/22 14:56 NESTMEDIC S.A.: Zmiana stanu posiadania
09/12/22 17:05 NESTMEDIC S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O
25/11/22 17:27  brak uprawnień NESTMEDIC SA (22/2022) Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 25 listopada 2022 roku
17:15 NESTMEDIC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów