Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 21:20
kontakt
NANOGROUP

Komunikaty

15/05/24 13:56 NANOGROUP S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M1
07/05/24 13:16 NANOGROUP S.A.: Powołanie osoby nadzorującej - członka Rady Nadzorczej NanoGroup S.A. drugiej kadencji
13:05 NANOGROUP S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A. w dniu 07 maja 2024 r.
12:59 NANOGROUP S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 07 maja 2024 r.
28/04/24 14:43 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
26/04/24 16:41 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
09:56 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
09:45 NANOGROUP S.A.: Powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
25/04/24 22:47 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A.
22:08 NANOGROUP S.A.: NANOGROUP S.A.
24/04/24 14:10 NANOGROUP S.A.: Uzyskanie przez spółkę zależną od NanoGroup S.A. patentu w Chińskiej Republice Ludowej
18/04/24 15:19 NANOGROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej NANOGROUP S.A.
04/04/24 21:08 NANOGROUP S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
10:19 NANOGROUP S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIANANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
25/03/24 20:07  brak uprawnień NanoGroup ma umowę inwestycyjną o wartości 5,1 mln zł (aktl.)