Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 01:44
kontakt
MPLVER

Komunikaty

05/01/22 21:39 MPL VERBUM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A.
15/12/21 22:35  brak uprawnień MPL VERBUM SA (13/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
31/10/21 19:42  brak uprawnień MPL Verbum wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję
30/10/21 23:19  brak uprawnień MPL VERBUM SA (12/2021) Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
23:04  brak uprawnień MPL VERBUM SA (11/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 29 października 2021r.
23:02  brak uprawnień MPL VERBUM SA (10/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 29 października 2021 roku.
22:58 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
22:53 MPL VERBUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 29 października 2021r.
22:45 MPL VERBUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 29 października 2021 roku.
01/10/21 12:53 MPL VERBUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 29 października 2021r.
12:05  brak uprawnień MPL VERBUM SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 29 października 2021r.
27/09/21 21:13  brak uprawnień MPL VERBUM SA (8/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2020/2021.
14/09/21 18:03  brak uprawnień MPL VERBUM SA (7/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2021/2022.
30/06/21 11:23  brak uprawnień MPL VERBUM SA (6/2021) Zmiana w składzie Zarządu MPL VERBUM S.A.
11:17 MPL VERBUM S.A.: Zmiana w składzie Zarządu MPL VERBUM S.A.