Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 08:04
kontakt
MOST_ZAB

Komunikaty

28/03/23 15:33  brak uprawnień BM Banku Millennium podniosło cenę docelową Mostostalu Zabrze do 4,20 zł
21/03/23 18:29 MOSTALZAB: Aktualizacja informacji w sprawie porozumienia z Hitachi Zosen Inova AG oraz ostatecznego rozliczenia udzielonej gwarancji dot. kontraktu Ferrybridge
06/03/23 15:04 MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej
02/03/23 20:25 MOSTALZAB: MOSTALZAB
20:23 MOSTALZAB: MOSTALZAB
27/02/23 16:19  brak uprawnień Grupa Mostostal Zabrze szacuje, że miała w IV kwartale 9,4 mln zł zysku netto
16:06 MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za IV kwartał 2022 i rok 2022
21/02/23 14:27 MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej
15/02/23 11:19 MOSTALZAB: Rozszerzenie zakresu umowy na realizację przez spółkę zależną projektu dla Plauen Stahl Technologie GmbH
10:20  brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową dla Mostostalu Zabrze do 2,74 zł
26/01/23 13:47 MOSTALZAB: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
19/01/23 15:05 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Wallstein Rothemühle Sp. z o.o.
30/12/22 14:01 MOSTALZAB: Informacja o nabyciu akcji Spółki przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
29/12/22 14:47 MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną listu intencyjnego z Wallstein Rothemühle Sp. z o.o.
21/12/22 15:16 MOSTALZAB: Zmiany umów gwarancyjnych spółek zależnych zawartych z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.