Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 03:39
kontakt
MOST_PK

Komunikaty

20/01/23 11:42 MOSTALPLC: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
11:30 MOSTALPLC: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. w dniu 20 stycznia 2023 r.
17/01/23 13:18 MOSTALPLC: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.
12/01/23 14:44 MOSTALPLC: Zgłoszenie kandydatów na członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A.
21/12/22 13:00 MOSTALPLC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 stycznia 2023 r.
09/12/22 13:15 MOSTALPLC: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
29/11/22 08:37 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
28/10/22 12:44 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki Spółki za III kwartał 2022 roku
13/09/22 08:08 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
08/09/22 10:59 MOSTALPLC: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
29/08/22 12:39  brak uprawnień Mostostal Płock ma umowę za 58,9 mln zł netto
12:31 MOSTALPLC: Podpisanie umowy na kompletną i kompleksową prefabrykację i montaż rurociągów wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym, montażem armatury, oprzyrządowania, podpór, zaworów i urządzeń technologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu."
23/08/22 12:14 MOSTALPLC: Szacunkowe wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2021 r.
30/05/22 17:38 MOSTALPLC: MOSTALPLC formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
06/05/22 13:15 MOSTALPLC: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej XI Kadencji.