Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 07:19
kontakt
MOONLIT

Komunikaty

31/05/23 23:32 MOONLIT S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej wypowiedzenia umowy przez CD Projekt S.A.
29/05/23 22:44 brak uprawnień MOONLIT SA (14/2023) Informacja dotycząca raportu rocznego za 2022 r.
22:34 MOONLIT S.A.: Powzięcie informacji o skierowaniu wobec Moonlit S.A. wezwania do zapłaty przez Jakuba Wójcika
22:29 brak uprawnień MOONLIT SA (13/2023) Przedłużenie delegacji członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
22:26 brak uprawnień MOONLIT SA (12/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 11/2023 dotyczącego odwołania oraz utrzymania w mocy rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Moonlit S.A.
22:14 brak uprawnień MOONLIT SA (11/2023) Odwołanie oraz utrzymanie w mocy rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Moonlit S.A.
26/05/23 23:58 MOONLIT S.A.: Otrzymanie wypowiedzenia umowy licencyjnej od CD Projekt S.A.
23/05/23 22:27 brak uprawnień MOONLIT SA (10/2023) Delegacja członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu
09/05/23 20:48 brak uprawnień MOONLIT SA (8/2023) Rezygnacja Prezesa Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z pełnionych funkcji
18:29 brak uprawnień MOONLIT SA (7/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
08/05/23 15:38 brak uprawnień MOONLIT SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 rok
21/04/23 13:09 brak uprawnień MOONLIT SA (5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok
22/02/23 18:13 brak uprawnień MOONLIT SA (4/2023) Korekta raportu okresowego nr 3/2023 ? raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r.
14/02/23 21:03 brak uprawnień MOONLIT SA (3/2023) Raport okresowy Moonlit S.A. za IV kwartał 2022 r.
01/02/23 20:10 brak uprawnień MOONLIT SA (2/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji serii F Moonlit S.A.