Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 05:22
kontakt
MOLIERA2

Komunikaty

15/05/24 21:54  brak uprawnień MOLIERA2 SA (15/2024) Raport okresowy za 1 kwartał 2024 roku
15/04/24 20:45  brak uprawnień MOLIERA2 SA (14/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/04/24 20:04 MOLIERA2 S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii V
09/04/24 16:46  brak uprawnień MOLIERA2 SA (13/2024) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.
08/04/24 10:02 MOLIERA2 S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
09:51  brak uprawnień MOLIERA2 SA (12/2024) Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect
05/03/24 20:27  brak uprawnień MOLIERA2 SA (11/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
20:24  brak uprawnień MOLIERA2 SA (10/2024) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie
20:17 MOLIERA2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Moliera2 S.A. w dniu 5 marca 2024 roku
04/03/24 21:32  brak uprawnień MOLIERA2 SA (9/2024) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
27/02/24 16:53 MOLIERA2 S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
22/02/24 20:42  brak uprawnień MOLIERA2 SA (8/2024) Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
20:35 MOLIERA2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Moliera2 S.A. w dniu 22 lutego 2024 roku
21/02/24 18:54  brak uprawnień MOLIERA2 SA (7/2024) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany Statutu Emitenta
09/02/24 21:36  brak uprawnień MOLIERA2 SA (6/2024) Raport okresowy za 4 kwartał 2023 roku