Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.19, godz. 01:30
kontakt
MOJ

Komunikaty

31/05/21 13:59 MOJ S.A.: Uchwały podjęte przez ZWZ MOJ S.A. w dniu 31.05.2021 roku.
13:54 MOJ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki MOJ S.A. odbytym w dniu 31maja 2021 roku.
27/05/21 18:49 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/05/21 15:22 MOJ S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOJ S.A. zwołane na dzień 31.05.2021 roku.
14:33 MOJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. na dzień 31.05.2021 roku.
28/04/21 07:25 MOJ S.A.: MOJ S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/03/21 16:13 MOJ S.A.: Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach
18/03/21 15:56 MOJ S.A.: Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach
28/01/21 14:41 MOJ S.A.: Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.
14:37 MOJ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
22/01/21 12:03 MOJ S.A.: Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez dwóch akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Katowicach ("Sąd") o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.
14/01/21 13:32 MOJ S.A.: Pozew przeciwko Spółce wniesiony przez akcjonariusza do Sądu Okręgowego w Katowicach ("Sąd") o uchylenie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 listopada 2020 r.
15/12/20 13:57 MOJ S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy MOJ S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
07/12/20 13:36 MOJ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 i art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
02/12/20 11:34 MOJ S.A.: Odpowiedź Zarządu MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 listopada 2020 r.