Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 01:54
kontakt
MODE

Komunikaty

26/01/22 18:05  brak uprawnień GPW: Komunikat : SYGNIS
12/01/22 13:10  brak uprawnień SYGNIS SA (1/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C
05/01/22 23:52 MODE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
04/01/22 18:52 MODE S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w głosach
18:48 MODE S.A.: Zawiadomienia o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
03/01/22 19:56 MODE S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w głosach
19:50 MODE S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie przyznania akcji serii C
30/12/21 14:53  brak uprawnień MODE SA (13/2021) Zmiana adresu strony internetowej oraz poczty elektronicznej Emitenta
14:49 MODE S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd połączenia Emitenta z Sygnis New Technologies sp. z o.o. oraz firmy (nazwy), podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Emitenta
29/11/21 15:26  brak uprawnień MODE SA (12/2021) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
15:24 MODE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 listopada 2021 r.
14:56  brak uprawnień MODE SA (11/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 listopada 2021 r.
13:16 MODE S.A.: Podjęcie uchwał w sprawie połączenia Mode S.A. z Sygnis New Technologies sp. z o.o.
17/11/21 12:42 MODE S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
10/11/21 16:15  brak uprawnień MODE SA (10/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.