Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 11:15
kontakt
MIRBUD

Komunikaty

15/07/24 13:38  brak uprawnień Konsorcjum Mirbudu i Kobylarni ma umowę o wartości 597,39 mln zł brutto na budowę odcinka S12
13:30 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S12 granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe, odc. węzeł Przysucha - węzeł Wieniawa
10/07/24 14:13 MIRBUD S.A.: Komunikat w sprawie rejestracji akcji serii L w KDPW
09/07/24 17:54 MIRBUD S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii L spółki MIRBUD S.A.
17:12  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki MIRBUD S.A.
05/07/24 10:27  brak uprawnień Konsorcjum Mirbudu i Kobylarni ma umowę o wartości 647 mln zł brutto na budowę odcinka S10
10:20 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S10 Szczecin - Piła, odc. koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły
03/07/24 10:47  brak uprawnień Konsorcjum Kobylarni i Mirbudu ma umowę o wartości 853,5 mln zł na budowę odcinka S11
10:30 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S11 Piła - Poznań, odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik
02/07/24 16:06 MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy ze spółką zależną Emitenta o podwykonawstwo
01/07/24 18:21 MIRBUD S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie
12:28 MIRBUD S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii L w KDPW
28/06/24 08:28  brak uprawnień TFI PZU ma ponad 5 proc. Mirbudu
08:09 MIRBUD S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie
26/06/24 15:41 MIRBUD S.A.: Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie - zmniejszenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce