Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.30, godz. 09:24
kontakt
MIRACUL

Komunikaty

23/11/21 16:41 MIRACULUM S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21 grudnia 2021 roku
16:31 MIRACULUM S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 21 grudnia 2021 roku
16:25 MIRACULUM S.A.: Zawarcie przez Spółkę porozumienia w sprawie rozwiązania umowy pożyczki, zawarcie umowy pożyczki i Aneksu do umowy zastawu rejestrowego z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki
16:21 MIRACULUM S.A.: Zawarcie przez Spółkę porozumienia w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej, umowy pożyczki i umowy zastawu rejestrowego z Członkiem Zarządu Spółki
16:17 MIRACULUM S.A.: Zawarcie przez Spółkę porozumienia w sprawie rozwiązania umów, zawarcie umowy pożyczki i umów zastawu rejestrowego z Członkiem Zarządu Spółki
22/11/21 07:13 MIRACULUM S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych warrantów subskrypcyjnych imiennych
15/11/21 07:52 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
12/11/21 17:19 MIRACULUM S.A.: MIRACULUM S.A. formularz raportu kwartalnego
08:50 MIRACULUM S.A.: MIRACULUM S.A. formularz raportu kwartalnego
10/11/21 12:50 MIRACULUM S.A.: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto za październik 2021 roku
26/10/21 22:03 MIRACULUM S.A.: Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B zamiennych na akcje Spółki serii L
22/10/21 15:57 MIRACULUM S.A.: Wykup obligacji serii S1 zamiennych na akcje poza systemem KDPW
15:55 MIRACULUM S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, umowy wzajemnego potrącenia wierzytelności i umowy zastawu rejestrowego
12/10/21 15:03 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
07/10/21 14:58 MIRACULUM S.A.: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto we wrześniu 2021 roku