Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.17, godz. 03:58
kontakt
MIRACUL

Komunikaty

16/09/21 19:22 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
15/09/21 20:31 MIRACULUM S.A.: Informacja o ustanowieniu zabezpieczenia do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
10/09/21 14:33 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
09/09/21 13:56 MIRACULUM S.A.: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w sierpniu 2021 roku
07/09/21 12:09 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
06/09/21 13:57 MIRACULUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
13:02 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
31/08/21 17:46 MIRACULUM S.A.: MIRACULUM S.A. formularz raportu półrocznego
26/08/21 09:31 MIRACULUM S.A.: Informacja o nowych znaczących zamówieniach
06/08/21 10:43 MIRACULUM S.A.: Informacja o przychodach ze sprzedaży netto w lipcu 2021 roku
30/07/21 14:39  brak uprawnień MIRACULUM SA (1/2021) MIRACULUM Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 18:21 MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy Inwestycyjnej
21/07/21 11:23 MIRACULUM S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki.
11:03 MIRACULUM S.A.: Zakończenie subskrypcji obligacji serii S1 i sprzedaży akcji serii P posiadaczowi części tych obligacji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym
12/07/21 20:19 MIRACULUM S.A.: Złożenie przez Spółkę zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji serii S1 na akcje serii P w wyniku wydania dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego