Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 13:37
kontakt
MILISYS

Komunikaty

12/05/23 14:58 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem wirtualnych dwóch (2) strzelnic w nowej siedzibie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
19/04/23 19:51 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
06/04/23 18:14 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
17/03/23 17:42 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Podpisanie umowy dystrybucji
08/03/23 14:41  brak uprawnień MILISYSTEM SA (7/2023) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022-2023
06/03/23 21:08 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
13:52 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Korekta zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
03/03/23 16:23 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
28/02/23 14:40 INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A.: Uzyskanie certyfikatu zgodności przez podmiot zależny na produkt: Trenażer strzelecki "Wisła" SP
27/02/23 11:41  brak uprawnień MILISYSTEM SA (6/2023) Decyzja KDPW S.A. w sprawie podziału akcji Emitenta
14/02/23 20:22  brak uprawnień MILISYSTEM SA (5/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 r.
17:14  brak uprawnień MILISYSTEM SA (4/2023) Zmiana adresu Spółki
20/01/23 23:50  brak uprawnień MILISYSTEM SA (3/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
23:46  brak uprawnień MILISYSTEM SA (2/2023) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
23:41  brak uprawnień MILISYSTEM SA (1/2023) Odwołanie i powołanie Prezesa Zarządu