Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 03:36
kontakt
MEXPOLSKA

Komunikaty

21/02/24 13:06 MEX POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
MEX POLSKA S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
13:05 MEX POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
13:03 MEX POLSKA S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
16/02/24 13:28 MEX POLSKA S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
31/01/24 19:02 MEX POLSKA S.A.: Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy z Grupą Żywiec sp. z o.o.
26/01/24 15:16 MEX POLSKA S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
22/01/24 19:22 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2023 rok
29/11/23 13:15  brak uprawnień Mex Polska ocenia, że rynek gastronomiczny wraca do kondycji sprzed pandemii
28/11/23 18:32 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/11/23 19:05 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej za trzy kwartały 2023 roku
29/09/23 14:29  brak uprawnień Mex Polska planuje otwarcie dwóch nowych lokali w '23; będzie dalej monitorować koszty
28/09/23 19:02 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:00 MEX POLSKA S.A.: MEX POLSKA S.A. formularz raportu półrocznego
12/09/23 19:55 MEX POLSKA S.A.: Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2023