Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.30, godz. 17:33
kontakt
MENNICA

Komunikaty

30/11/21 15:15 MENNICA: Zawarcie aneksu do umowy o Linię Wieloproduktową dla grupy podmiotów powiązanych
25/11/21 16:28 MENNICA: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy linii wieloproduktowej
08/11/21 17:46 MENNICA: Zawarcie znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną od Emitenta.
04/11/21 06:45  brak uprawnień Mennica nie spodziewa się spadku popytu na kruszce, w IV kw. może pokazać sprzedaż ok. 50 lokali (wywiad)
28/10/21 13:09  brak uprawnień Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł po trzech kw. do 84,1 mln zł
00:04 MENNICA: MENNICA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/21 10:00 MENNICA: :Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
05/10/21 11:50 MENNICA: Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
30/09/21 06:30  brak uprawnień Mennica nadal chce dokupić udziały w biurowcu, pozostanie spółką dywidendową - Jakubas (wywiad)
21/08/21 23:24 MENNICA: Wygaśnięcie oferty nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower S.K.A
02/08/21 21:23 MENNICA: MENNICA formularz raportu półrocznego
21:22 MENNICA: MENNICA formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
15:26  brak uprawnień MENNICA POLSKA SA (1/2021) Mennica Polska Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/07/21 15:21 MENNICA: przedłużenie okresu związania ofertą nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji, oraz nabycia udziałów w spółce GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę zależną Emitenta pod firmą Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie
19/07/21 18:11  brak uprawnień Mennica Polska złożyła ofertę zakupu 50 proc. biurowca Mennica Legacy Tower