Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 14:07
kontakt
MEDINICE

Komunikaty

12/01/23 16:40 MEDINICE S.A.: Podpisanie umowy ramowej z podwykonawcą na prace związane z projektem EP BIOPTOM
11/01/23 16:09 MEDINICE S.A.: Decyzja o niepublikowaniu osobno jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego
16:05 MEDINICE S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
02/12/22 22:47 MEDINICE S.A.: Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
28/11/22 14:11  brak uprawnień Rok 2023 będzie istotny dla Medinice z uwagi na potencjalną gotowość projektów do komercjalizacji - prezes (wywiad)
09/11/22 18:23 MEDINICE S.A.: MEDINICE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/22 10:29 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej na wynalazek Kaniula do kaniulacji żyły głównej od Południowo Koreańskiego Urzendu Patentowego
13/10/22 09:34 MEDINICE S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA z dnia 12.10.2022 r.
09:27 MEDINICE S.A.: Uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 12.10.2022 r
11/10/22 17:15 MEDINICE S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.
06/10/22 12:34 MEDINICE S.A.: Otrzymanie ochrony patentowej od Japońskiego Urządu Patentowego na wynalazek Kaniula do kaniulacji żyły głównej.
20/09/22 19:33 MEDINICE S.A.: MEDINICE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/22 17:46 MEDINICE S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Medinice S.A. zwołane na dzień 12 października 2022 r.
17:42 MEDINICE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDINICE S.A. na dzień 12 października 2022 r.
01/09/22 06:45  brak uprawnień Medinice chce w '23 zakończyć trwającą fazę badań w PacePress; spółka nie widzi obecnie potrzeby emisji akcji (wywiad)