Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 08:19
kontakt
MEDICOBIO

Komunikaty

14/02/23 18:44  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (3/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
13/02/23 21:41 Medicofarma Biotech S.A.: Zmiana w polityce rachunkowości Emitenta mająca zastosowanie dla roku 2022
04/02/23 18:42  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (2/2023) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
30/01/23 12:56  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
14/11/22 18:40  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (11/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
06/09/22 19:59 Medicofarma Biotech S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19:50 Medicofarma Biotech S.A.: Informacja o otrzymaniu zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
05/08/22 17:52 Medicofarma Biotech S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR - informacja o transakcjach zawartych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
01/08/22 18:12  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
29/07/22 18:29  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (9/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r.
28/06/22 17:53 Medicofarma Biotech S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Medicofarma Biotech S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.
17:46  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (8/2022) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r.
17:39  brak uprawnień MEDICOFARMA BIOTECH SA (7/2022) Informacja nt. treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2022 r.
24/06/22 18:15 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dot. utworzenia Centrum B+R, w celu prowadzenia prac B+R nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi/produktami leczniczymi/suplementami diety
17/06/22 19:04 Medicofarma Biotech S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z podmiotami powiązanymi