Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 21:34
kontakt
MEDIAN

Komunikaty

31/01/23 17:40  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
10:24 MEDIAN POLSKA S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie wdrożenia systemu ERP Microsoft Dynamics
10/01/23 11:48 MEDIAN POLSKA S.A.: Uzupełnienie do raportu nr 1/2023 z dn. 9.01.2023 r. - Nabycie linii do produkcji nutraceytków i suplementów diety w formie płynnej.
09/01/23 12:10 MEDIAN POLSKA S.A.: Nabycie linii do produkcji nutraceytków i suplementów diety w formie płynnej.
06/12/22 14:38  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (21/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D
30/11/22 09:00 MEDIAN POLSKA S.A.: Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
25/11/22 17:32 MEDIAN POLSKA S.A.: Nabycie 100 proc. udziałów Hempley sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
17/11/22 17:50 MEDIAN POLSKA S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 listopada 2022 r.
10/11/22 10:28  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (20/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
05/11/22 17:30  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (19/2022) Uzupełnienie do raportu EBI nr 18/2022 z dn. 4.11.2022 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
04/11/22 19:14  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (18/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
19:12  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (17/2022) Uchwały głosowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
08/10/22 12:33 MEDIAN POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska S.A. na dzień 4 listopada 2022 roku
12:25  brak uprawnień MEDIAN POLSKA SA (16/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Median Polska S.A. na dzień 4 listopada 2022 roku
07/10/22 16:48 MEDIAN POLSKA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów w FUMO Ltd.