Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 02:46
kontakt
MDEVELOP

Komunikaty

12/09/23 22:21  brak uprawnień M FOOD SA (14/2023) Zakończenie subskrypcji akcji serii G
14/08/23 20:05  brak uprawnień M FOOD SA (13/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 r..
02/08/23 22:44 M FOOD S.A.: Nabycie przez Emitenta aktywów tytułem wkładu niepieniężnego na objęcie akcji serii G
05/07/23 16:13 M FOOD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu rozpoczętym w dniu 30.06.2023 r.
03/07/23 22:59  brak uprawnień M FOOD SA (12/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowione po przerwie w dniu 3 lipca 2023 roku
30/06/23 20:50  brak uprawnień M FOOD SA (11/2023) Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz treść uchwał podjętych do przerwy
12/06/23 22:31 M FOOD S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku
22:16  brak uprawnień M FOOD SA (10/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku
19:45  brak uprawnień M FOOD SA (9/2023) Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku
03/06/23 19:33 M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - uzupełnienie
19:14 M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
19:03  brak uprawnień M FOOD SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
31/05/23 23:44  brak uprawnień M FOOD SA (7/2023) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022.
23:38  brak uprawnień M FOOD SA (6/2023) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2022
21/02/23 22:24 M FOOD S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR