Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 10:21
kontakt
MAXIMUS

Komunikaty

13/02/23 20:37  brak uprawnień MAXIMUS SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
09/01/23 11:17  brak uprawnień MAXIMUS SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 13:26 MAXIMUS: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
03/11/22 13:08  brak uprawnień MAXIMUS SA (21/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023
21/10/22 08:30  brak uprawnień Honey Payment chce wejść na NC przez odwrotne przejęcie, ma umowę z JR Holding
07:30 MAXIMUS: Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia Honey Payment
20/10/22 18:00 MAXIMUS: Zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach
02:32  brak uprawnień MAXIMUS SA (20/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
18/10/22 19:25  brak uprawnień MAXIMUS SA (19/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022
15/08/22 23:54  brak uprawnień MAXIMUS SA (18/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
09/08/22 13:41  brak uprawnień MAXIMUS SA (17/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki
02/08/22 17:02 MAXIMUS: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
30/06/22 23:35 MAXIMUS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
23:31  brak uprawnień MAXIMUS SA (16/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
23:29  brak uprawnień MAXIMUS SA (15/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.