Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 23:44
kontakt
MARVIPOL

Komunikaty

11/07/24 15:01 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskiej
13:42  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2024 roku (tabela)
09/07/24 16:16  brak uprawnień Spółka Marvipolu Development ma przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości za 53,5 mln euro
15:40 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę realizującą projekt magazynowy
05/07/24 13:22  brak uprawnień Marvipol Development zawarł umowę zakupu nieruchomości za 70 mln zł netto
13:04 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości
03/07/24 11:03  brak uprawnień Marvipol Development sprzedał w II kw. 110 lokali
10:55 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Wstępna informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w II kwartale 2024 roku
13/06/24 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A. W UPADŁOŚCI
27/05/24 17:15 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/24 17:52  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2024A spółki MARVIPOL DEVELOPMENT
17:49  brak uprawnień GPW: Komunikat: MARVIPOL DEVELOPMENT
07/05/24 14:23  brak uprawnień Marvipol Development przydzielił obligacje o wartości 150 mln zł; redukcja wyniosła 6 proc.
13:56 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2024A Emitenta
30/04/24 18:03  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2024A spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.