Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 06:30
kontakt
MARVIPOL

Komunikaty

01/06/23 18:58  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AE spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
29/05/23 19:44  brak uprawnień Marvipol ustanowił program emisji obligacji o wartości do 300 mln zł
19:38 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Ustanowienie programu emisji obligacji Marvipol Development S.A.
26/05/23 17:05 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/23 11:12 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Wybór biegłego rewidenta
12/05/23 17:29 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskiej
10/05/23 17:54  brak uprawnień GPW: w sprawie unieważnienia zleceń maklerskich na obligacje serii AC spółki MARVIPOL DEVELOPMENT SA
08/05/23 18:02  brak uprawnień GPW: komunikaty - MARVIPOL DEVELOPMENT
18:00  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022A spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
17:18 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Marvipol Development S.A.
14:38  brak uprawnień Marvipol Development przydzielił obligacje o wartości 35 mln zł
14:25 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2022A Emitenta
04/05/23 18:57  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022A spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
25/04/23 16:45 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 25 kwietnia 2022 r.
16:38 MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A. 25 kwietnia 2023 r.