Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.05, godz. 03:51
kontakt
MANYDEV

Komunikaty

28/09/23 19:34 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E. formularz raportu półrocznego
09/08/23 21:12 ManyDev Studio S.E.: Korekta zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
02/08/23 17:47 ManyDev Studio S.E.: Wygaśnięcie listu intencyjnego
17/07/23 21:09 ManyDev Studio S.E.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego
28/06/23 18:31 ManyDev Studio S.E.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E.
18:30 ManyDev Studio S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18:25 ManyDev Studio S.E.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
23/06/23 17:05 ManyDev Studio S.E.: Zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki
22/06/23 20:53 ManyDev Studio S.E.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E.
19/06/23 17:45 ManyDev Studio S.E.: Złożenie do KNF wniosku o zawieszenie postępowania o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki
07/06/23 17:51 ManyDev Studio S.E.: Podpisanie listu intencyjnego
02/06/23 21:03 ManyDev Studio S.E.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał
25/05/23 17:54 ManyDev Studio S.E.: ManyDev Studio S.E. formularz raportu kwartalnego
17:24 ManyDev Studio S.E.: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki
05/05/23 16:16 ManyDev Studio S.E.: Powzięcie informacji o zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego