Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 10:02
kontakt
MAKARONY

Komunikaty

30/05/23 22:19 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
26/05/23 20:52 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/23 19:33  brak uprawnień Makarony Polskie chcą wypłacić 0,60 zł dywidendy na akcję
10:31 MAKARONY POLSKIE S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy
10:08 MAKARONY POLSKIE S.A.: Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
09:39 MAKARONY POLSKIE S.A.: Wybór firmy audytorskiej
09:03 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022
08:39 MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022
27/04/23 17:57 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A.
17:55 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A.
12/04/23 15:55 MAKARONY POLSKIE S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 12 kwietnia 2023 roku
15:48 MAKARONY POLSKIE S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 12 kwietnia 2023 roku, w tym uchwała o połączeniu spółek Makarony Polskie SA i SAS Sp. z o.o.
16/03/23 16:43 MAKARONY POLSKIE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
30/01/23 15:53 MAKARONY POLSKIE S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
16/11/22 21:58 MAKARONY POLSKIE S.A.: MAKARONY POLSKIE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego