Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.24, godz. 06:07
kontakt
M4B

Komunikaty

08/07/21 15:01 M4B S.A.: PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
05/07/21 17:54  brak uprawnień GPW: Komunikat: nastąpi wznowienie obrotu akcjami M4B S.A, oznaczonymi kodem ?PLM4B0000017?
01/07/21 15:35 M4B S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M4B S.A.
15:29  brak uprawnień M4B SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M4B S.A.
15:09  brak uprawnień M4B SA (5/2021) Raport roczny za 2020 rok spółki M4B SA
24/06/21 13:39 M4B S.A.: CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
15/06/21 15:02 M4B S.A.: Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej
10/06/21 13:27 M4B S.A.: TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
27/05/21 12:44 M4B S.A.: DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
19/05/21 12:39  brak uprawnień M4B SA (4/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
14/05/21 15:17  brak uprawnień M4B SA (3/2021) Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2021 roku spółki M4B SA
13/05/21 15:07 M4B S.A.: PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
12/03/21 15:27 M4B S.A.: Zawarcie Umowy o świadczenie usług Animatora Rynku
08/03/21 19:38  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki M4B SA na rynku NewConnect
04/03/21 14:34 M4B S.A.: Zawarcie Umowy na dostawę i uruchomienie ekranu LED