Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 01:41
kontakt
LMGAMES

Komunikaty

03/02/23 22:41  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (3/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
01/02/23 23:32  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (2/2023) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej
27/01/23 22:01 LIVE MOTION GAMES S.A.: Kolejna informacja na temat umowy inwestycyjnej
23/01/23 22:07  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
20/12/22 20:30 LIVE MOTION GAMES S.A.: Informacja na temat umowy inwestycyjnej
12/12/22 22:19 LIVE MOTION GAMES S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5%
09/12/22 22:37  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (17/2022) Rejestracja zmian w Statucie
22:30  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (16/2022) Korekta raportu okresowego Spółki za III kwartał 2022 roku
25/11/22 21:47  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (15/2022) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
23/11/22 19:35 LIVE MOTION GAMES S.A.: Korekta raportu ESPI nr 12/2022 z dnia 22 listopada 2022 r.
22/11/22 21:12 LIVE MOTION GAMES S.A.: Podpisanie listu intencyjnego na finansowanie
10/11/22 22:10  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (14/2022) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.
02/11/22 19:58 LIVE MOTION GAMES S.A.: Zawarcie umowy na portowanie gry pt. Builder Simulator
03/10/22 21:02  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (13/2022) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
11/08/22 16:52  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (12/2022) Korekta raportu okresowego Spółki za II kwartał 2022 roku