Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 18:15
kontakt
LIBET

Komunikaty

29/09/23 18:46 LIBET S.A.: LIBET S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/23 18:42 LIBET S.A.: Powołanie prokurenta
31/08/23 18:16 LIBET S.A.: Nabycie przez Emitenta od spółki zależnej Emitenta nieruchomości położonej w Mokronosie Dolnym oraz sprzedaż tej nieruchomości przez Emitenta i zawarcie porozumienia z wierzycielem oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
04/08/23 14:06 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z istnieniem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej
18/07/23 14:34 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, w związku z istnieniem porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej.
13/07/23 21:50  brak uprawnień Libet ma umowy sprzedaży aktywów w Mietkowie za 18 mln zł
21:00 LIBET S.A.: Zawarcie umów sprzedaży poszczególnych składników majątkowych i nieruchomości położonych w Mietkowie oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.
03/07/23 07:53 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZA Spółki (26 czerwca 2023).
30/06/23 17:16 LIBET S.A.: Rezygnacja Członków Zarządu
27/06/23 10:52 LIBET S.A.: Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 26 czerwca 2023 roku
23/06/23 14:43 LIBET S.A.: Doręczenie Spółce zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
07/06/23 08:24 LIBET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas NWZA Spółki z dnia 1 czerwca 2023 roku
05/06/23 16:19 LIBET S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 26 czerwca 2023 roku
02/06/23 13:49 LIBET S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki - uzupełnienie informacji o członku Rady Nadzorczej
01/06/23 19:36 LIBET S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki