Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 15:22
kontakt
LESS

Komunikaty

17/04/24 18:33 LESS: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
11/04/24 18:34 LESS: Podpisanie listu intencyjnego oraz informacja o rozpoczęciu negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji
21/03/24 09:00 LESS: Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - korekta
20/03/24 17:44 LESS: Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
17:28 LESS: Zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
17/01/24 09:46 LESS: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta
29/11/23 23:27 LESS: LESS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/23 14:42 LESS: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
10/10/23 14:04 LESS: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
02/10/23 21:51  brak uprawnień Less zakończył negocjacje w sprawie kupna spółki z branży medtech i nowych technologii
21:22 LESS: Zakończenie negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji oraz decyzja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
29/09/23 20:21 LESS: LESS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/23 20:02 LESS: Otrzymanie pisma w sprawie potencjalnego roszczenia
06/09/23 10:39 LESS: Powołanie Prezesa Zarządu
10:37 LESS: Powołanie Członków Rady Nadzorczej