Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 01:12
kontakt
LENTEX

Komunikaty

12/07/24 14:23 LENTEX: Doręczenie Spółce pozwu dotyczącego zaskarżenia przez akcjonariusza Spółki niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2024 r. wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych
27/06/24 14:22 LENTEX: Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki.
26/06/24 15:44 LENTEX: Zmiana Statutu Spółki
24/06/24 11:43 LENTEX: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
11/06/24 14:03 LENTEX: Powzięcie przez Spółkę informacji o skierowaniu przez akcjonariusza Spółki pozwu dotyczącego zaskarżenia niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2024 r.
29/05/24 13:44 LENTEX: Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki.
27/05/24 15:20 LENTEX: Informacja o transakcjach wykonywanych na akcjach Spółki.
24/05/24 16:33 LENTEX: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki
16:27 LENTEX: Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 24 maja 2024 r. oraz uchwała poddana pod głosowanie, a która nie została podjęta.
07:29 LENTEX: LENTEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/05/24 16:17 LENTEX: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w wyniku pośredniego nabycia akcji
26/04/24 07:58 LENTEX: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Lentex za I kwartał 2024 r.
24/04/24 14:44 LENTEX: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą uzupełnionego Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2023
19/04/24 11:39 LENTEX: Szacunkowe wyniki Spółki za I kwartał 2024 r.
18/04/24 12:39 LENTEX: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. wraz z projektami uchwał.