Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 05:13
kontakt
LARQ

Komunikaty

04/08/22 19:15 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia
15/07/22 21:02 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
12/07/22 20:28 LARQ S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki
30/06/22 19:03 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2022 r.
18:48 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30 czerwca 2022 r.
21/06/22 00:23 LARQ S.A.: otrzymanie powiadomienia o transakcji wykonanej przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
03/06/22 19:09 LARQ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
01/06/22 00:07 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
30/05/22 17:04 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu kwartalnego
24/05/22 13:26 LARQ S.A.: Złożenie oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreślenie kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
10:44 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
27/04/22 22:33 LARQ S.A.: LARQ S.A.
12/04/22 12:27 LARQ S.A.: Informacja dot. zastawu rejestrowego na akcjach Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji
03/03/22 17:45 LARQ S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii L1-L12
01/03/22 12:48 LARQ S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K1, K2 i K3Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe