Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 21:41
kontakt
KRUKSA

Komunikaty

27/03/23 16:01 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
24/03/23 15:53  brak uprawnień Prezes Kruka sprzedał akcje za ok. 1,8 mln zł
15:31 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
23/03/23 12:56  brak uprawnień Kruk zawarł umowę na zakup wierzytelności o wartości ok. 196 mln euro na rynku włoskim
12:46 KRUK S.A.: Zawarcie umów cesji wierzytelności na rynku włoskim
13/03/23 17:25  brak uprawnień Kruk rozważa emisje, pod prawem szwedzkim, obligacji o łącznej wartości do 350 mln euro (opis)
17:15  brak uprawnień Kruk rozważa emisje, pod prawem szwedzkim, obligacji o łącznej wartości do 350 mln euro
17:04 KRUK S.A.: Ustalenie programu emisji obligacji w walucie Euro
16:18 KRUK S.A.: Ustalenie daty pierwszego notowania po asymilacji obligacji serii AN1 i AN2
14:56  brak uprawnień Kruka chce pozyskiwać finansowanie z europejskiego rynku
14:26 KRUK S.A.: Informacja w sprawie przyznania oceny przez agencje ratingowe Moody's oraz S_P Global.
13:16  brak uprawnień S&P nadał Krukowi rating "BB-", perspektywa stabilna (opis)
09:37  brak uprawnień Kruk uważa, że projekt ustawy windykacyjnej zagraża rozwojowi rynku i podraża koszty działania
10/03/23 17:28  brak uprawnień GPW: Komunikat - KRUK
14:02  brak uprawnień Kruk w '23 chce pokazać przyzwoity wzrost zysku netto (opis)