Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 20:21
kontakt
KRUK

Komunikaty

25/09/23 17:28  brak uprawnień GPW: Komunikat - KRUK
21/09/23 12:55 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
14/09/23 17:44  brak uprawnień Prezes Kruka sprzedał akcje za ok. 1,66 mln zł
17:25 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
17:07  brak uprawnień Kruk chce wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 90 mln zł
17:00 KRUK S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach X Programu Emisji Obligacji
07/09/23 19:05  brak uprawnień Prezes Kruka wniósł 1,1 mln akcji spółki do Krupa Fundacja Rodzinna w organizacji
18:13 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
18:12 KRUK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.
06/09/23 17:06 KRUK S.A.: KRUK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/23 19:25  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany liczby akcji przypadających na kontrakt terminowy dla kontraktów terminowych na akcje spółki KRUK S.A.
29/08/23 14:40 KRUK S.A.: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii AO1 w obrocie na rynku oficjalnych notowań
28/08/23 17:42  brak uprawnień GPW: Komunikat: KRUK
17:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AO1 spółki KRUK
24/08/23 12:49 KRUK S.A.: Podsumowanie kosztów IX Programu Emisji Obligacji Publicznych