Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 19:28
kontakt
KRAKCHEM

Komunikaty

12/07/24 10:34 KRAKCHEMIA S.A.: Przystąpienie Spółki do Programu Wspierania Płynności
11/07/24 18:33  brak uprawnień GPW: Komunikat - KRAKCHEMIA
08/07/24 11:53 KRAKCHEMIA S.A.: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji
04/07/24 14:52 KRAKCHEMIA S.A.: Zawiadomienie o podpisaniu Umowy o pełnienie funkcji animatora emitenta
02/07/24 13:06 KRAKCHEMIA S.A.: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji
12:50 KRAKCHEMIA S.A.: Powiadomienie o transakcji o której mowa w art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR
19/06/24 11:14 KRAKCHEMIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. w dniu 18 czerwca 2024 roku
18/06/24 15:32 KRAKCHEMIA S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 18.06.2024 roku.
24/05/24 13:45 KRAKCHEMIA S.A.: Podpisanie Aneksu do Umowy ubezpieczenia z COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE)
23/05/24 14:14 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
14/05/24 09:45 KRAKCHEMIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A.
07/05/24 12:42 KRAKCHEMIA S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki
25/04/24 16:54 KRAKCHEMIA S.A.: KRAKCHEMIA S.A.
18/01/24 14:50 KRAKCHEMIA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
27/12/23 13:50 KRAKCHEMIA S.A.: ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z ALIOR BANK S.A.