Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 01:14
kontakt
KOOL2PLAY

Komunikaty

18/04/24 16:20  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (14/2024) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 kwietnia 2024 roku
17/04/24 16:04  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (13/2024) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 18.04.2024
16:00 KOOL2PLAY S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2024 r.
16/04/24 18:08 KOOL2PLAY S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu jako pożyczkodawcą oraz udzielenie pożyczki spółce zależnej
12/04/24 14:12  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (12/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
04/04/24 20:27 KOOL2PLAY S.A.: Informacja o zawarciu Aneksu do umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
26/03/24 16:22  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (11/2024) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
22/03/24 18:06 KOOL2PLAY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kool2Play S.A. na dzień 18 kwietnia 2024 roku
17:57  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (10/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kool2Play S.A. na dzień 18 kwietnia 2024 roku
21/03/24 16:22  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (9/2024) Zakończenie subskrypcji akcji serii K
20/03/24 19:55  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (8/2024) Raport roczny za 2023 rok (jednostkowy i skonsolidowany)
27/02/24 21:33 KOOL2PLAY S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
19/02/24 14:44 KOOL2PLAY S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez Akcjonariuszy Spółki
12/02/24 19:01 KOOL2PLAY S.A.: Zmiana stanu posiadania
08/02/24 16:33  brak uprawnień KOOL2PLAY SA (7/2024) Uzupełnienie raportu nr 6/2024 ws. rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanych z tym zmian statutu Spółki