Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 20:38
kontakt
KOMPUTRO

Komunikaty

31/01/23 18:12 KOMPUTRONIK S.A.: Zawracie aneksów do porozumień restrukturyzacyjnych zawartych z bankami
16/01/23 17:13  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki KOMPUTRONIK S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
13/01/23 11:52 KOMPUTRONIK S.A.: Prognozowany wpływ zakończenia restrukturyzacji na wynik finansowy Komputronik S.A.
12/01/23 13:34 KOMPUTRONIK S.A.: Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego Komputronik S.A.
15/12/22 18:40 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/12/22 12:55 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
12/12/22 14:45 KOMPUTRONIK S.A.: Aktualizacja stanu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta
06/12/22 14:19 KOMPUTRONIK S.A.: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 06.12.2022 r. sygn. akt: I SA/Po 129/22
14:09 KOMPUTRONIK S.A.: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 06.12.2022 r. sygn. akt: I SA/Po 1073/21
24/11/22 13:45 KOMPUTRONIK S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku obrachunkowego2022/2023
21/11/22 16:01 KOMPUTRONIK S.A.: Spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie zmiany zawartej umowy faktoringowej
10/11/22 16:00 KOMPUTRONIK S.A.: Zmiana zawartej umowy faktoringowej
08/11/22 13:10 KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie umowy faktoringowej
31/10/22 09:37 KOMPUTRONIK S.A.: Stwierdzenie prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu Komputronik Biznes sp. z o.o.
25/10/22 15:01 KOMPUTRONIK S.A.: Szacunki wyników finansowych za pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2022/2023