Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 00:55
kontakt
KOMPUTRO

Komunikaty

12/11/21 19:44 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
08/11/21 08:13 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR oraz korekta informacji przekazanej w załączeniu do RB 32/2021
04/11/21 12:31 KOMPUTRONIK S.A.: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
02/11/21 11:05 KOMPUTRONIK S.A.: Decyzja Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu utrzymująca w mocy decyzję w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego za rok podatkowy kończący się 31 marca 2015 roku
13/10/21 17:04 KOMPUTRONIK S.A.: WSA w Poznaniu - oddalenie skarg Emitenta
01/10/21 15:44 KOMPUTRONIK S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
13:50 KOMPUTRONIK S.A.: Korekta do raportu RB 28/2021
22/09/21 17:49 KOMPUTRONIK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji
17:42 KOMPUTRONIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. w restrukturyzacji
01/09/21 13:36 KOMPUTRONIK S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.
25/08/21 11:28 KOMPUTRONIK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2021 r.
19/08/21 16:04 KOMPUTRONIK S.A.: Rekomendacja w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020/2021
17/08/21 17:10 KOMPUTRONIK S.A.: KOMPUTRONIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/07/21 13:06  brak uprawnień KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2021) Komputronik Spółka Akcyjna w restrukturyzacji - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
08/07/21 17:29 KOMPUTRONIK S.A.: Zawiadomienie o nabywaniu akcji przez członka zarządu