Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.27, godz. 00:01
kontakt
KINOPL

Komunikaty

11/01/22 14:44 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 11 stycznia 2022 r.
14:37 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 11 stycznia 2022 r.
03/01/22 10:34 Kino Polska TV S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
30/12/21 12:37  brak uprawnień Zamknięcie transakcji zakupu przez Canal+ udziałów w SPI International nie nastąpi w planowanym terminie
12:20 Kino Polska TV S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej transakcji nabycia 70% akcji w kapitale zakładowym większościowego akcjonariusza Kino Polska TV S.A.
07/12/21 13:57 Kino Polska TV S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.
03/12/21 17:35 Kino Polska TV S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Kino Polska TV S.A.
25/11/21 15:44 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 25 listopada 2021 r.
15:27 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 25 listopada 2021 r.
24/11/21 11:34 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
23/11/21 15:17 Kino Polska TV S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.
18/11/21 00:03 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/11/21 14:28  brak uprawnień Grupa Kino Polska TV szacuje, że w III kw. miała blisko 11 mln zł zysku netto
14:17 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r.
29/10/21 09:23 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.