Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.22, godz. 18:18
kontakt
KETY

Komunikaty

14/01/22 11:17 KETY: Terminy publikacji raportów okresowych oraz kalendarz wydarzeń korporacyjnych w 2022 roku
12/01/22 06:30  brak uprawnień ANALIZY2022: Pogorszenie wyników spółek metalowych złagodzą atrakcyjne dywidendy
05/01/22 12:42 KETY: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.
23/12/21 12:55  brak uprawnień Grupa Kęty ocenia, że drogie surowce pozostaną wyzwaniem w '22; oczekuje odbicia w automotive
12:21  brak uprawnień Grupa Kęty zaktualizuje założenia strategii na lata 2021-25
22/12/21 21:21  brak uprawnień Grupa Kęty prognozuje w 2022 roku 549 mln zł zysku netto i 5,415 mld zł przychodów (opis)
20:57  brak uprawnień Grupa Kęty prognozuje w 2022 roku 549 mln zł zysku netto i 5,415 mld zł przychodów
20:35 KETY: Prognoza wybranych skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2022
15:50 KETY: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania
15:48  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje skons. zysk netto w IV kw. '21 na 116 mln zł, wzrost o 20 proc. rdr (opis)
15:36  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje skons. zysk netto w IV kw. '21 na 116 mln zł, wzrost o 20 proc. rdr
15:30 KETY: Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 4 kwartał 2021 roku i rok 2021 r.
21/12/21 14:07 KETY: Aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2021
14/12/21 16:16 KETY: Aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2021
08/12/21 16:24 KETY: Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy