Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 09:43
kontakt
JUJUBEE

Komunikaty

28/02/24 16:27 JUJUBEE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JUJUBEE S.A. w dniu 28 lutego 2024 r.
16:20  brak uprawnień JUJUBEE SA (5/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 28 lutego 2024 r.
16:14 JUJUBEE S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jujubee S.A. w dniu 28 lutego 2024 r.
19/02/24 16:05 JUJUBEE S.A.: Decyzja o zakończeniu i niekontynuowaniu rozmów z Blue Technology S.A.
01/02/24 15:49  brak uprawnień JUJUBEE SA (4/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.
15:41 JUJUBEE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jujubee S.A.
25/01/24 11:11  brak uprawnień JUJUBEE SA (3/2024) Korekta raportu bieżącego nr 2/2024
10:26  brak uprawnień JUJUBEE SA (2/2024) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta
15/01/24 17:41  brak uprawnień JUJUBEE SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 18:47 JUJUBEE S.A.: Zawarcie dwóch umów pożyczek przez Jujubee S.A.
18:42 JUJUBEE S.A.: Złożenie informacji końcowej dotyczącej projektu realizowanego w ramach konkursu 6/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
28/11/23 18:44  brak uprawnień JUJUBEE SA (14/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18:40 JUJUBEE S.A.: Transakcje na akcjach dokonane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16/11/23 13:22 JUJUBEE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego połączenia Jujubee S.A. z Blue Technology S.A.
14/11/23 16:09  brak uprawnień JUJUBEE SA (13/2023) Raport Okresowy za III kwartał 2023r.