Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 10:55
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

12/01/23 07:49 IZOSTAL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2023
09/01/23 10:05 IZOSTAL S.A.: Skorygowane zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5%.
05/01/23 13:16 IZOSTAL S.A.: Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. powyżej 5% przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
17/11/22 07:16 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/10/22 15:03 IZOSTAL S.A.: Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki Izostal S.A.
30/09/22 10:06 IZOSTAL S.A.: Zawarcie Umowy Ramowej z Gaz-System S.A. w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
26/08/22 07:08 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24/08/22 11:45 IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Izostal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie Umów Ramowych na dostawy rur stalowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Części nr 1, 2, 3 oraz 4.
04/08/22 13:04 IZOSTAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izostal S.A. w dniu 4 sierpnia 2022 roku.
12:58 IZOSTAL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 4 sierpnia 2022 roku
05/07/22 10:08 IZOSTAL S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 4 sierpnia 2022 roku.
10:04 IZOSTAL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
13/06/22 14:29  brak uprawnień Izostal, Ferrum i Stalprofil podpisały umowę na dostawy rur dla Gaz-Systemu
14:00 IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
20/05/22 10:00 IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Konsorcjum w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum), Ferrum S.A. (Partner Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Partner Konsorcjum) Aneksu do Umowy w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.