Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 01:12
kontakt
IZOSTAL

Komunikaty

28/03/24 09:11 IZOSTAL S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. zwołanego na 24 kwietnia 2024 roku
09:05 IZOSTAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Izostal S.A.
07:12 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A.
07:10 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A.
26/03/24 13:47 IZOSTAL S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A.
13:34 IZOSTAL S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Izostal S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2023 rok
15/03/24 08:52  brak uprawnień Izostal rekomenduje 0,09 zł dywidendy na akcję
08:47 IZOSTAL S.A.: Rekomendacja Zarządu Izostal S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2023 rok
05/03/24 13:48  brak uprawnień Izostal ma umowę na produkcję rur dla O.G.P. Gaz-System za maks. 31,9 mln zł netto
13:29 IZOSTAL S.A.: Zawarcie przez Izostal S.A. Umowy Częściowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
20/02/24 07:55 IZOSTAL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Izostal S.A. za 2023 rok
29/01/24 13:45 IZOSTAL S.A.: Wybór oferty Izostal S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.
15/01/24 15:12 IZOSTAL S.A.: Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty na dostawę izolowanych rur stalowych DN700 w ramach umowy ramowej zawartej z O.G.P. Gaz-System S.A.
12/01/24 07:51 IZOSTAL S.A.: Stałe daty przekazywania raportów okresowych Izostal S.A. w roku obrotowym 2024
16/11/23 07:16 IZOSTAL S.A.: IZOSTAL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego